Waar we voor staan

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Wij maken het recht toegankelijk en bieden rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid. Wij hebben een hoog rechtvaardigheidsgevoel en handelen hier proactief naar. Door onze positief kritische houding richting elkaar stellen wij onszelf in staat onze dienstverlening te optimaliseren en altijd voor het hoogst haalbare resultaat te gaan.

Waar we voor gaan

We zijn ons ervan bewust dat de juridische wereld soms onbegrijpelijk is voor niet-juristen. Meester en Meester is de plek waar talent en kennis samenkomt. Het is ons streven het recht voor iedereen toegankelijk te maken en onze klanten volledig te ontzorgen op juridisch vakgebied. Daarbij zetten wij ons niet alleen in voor het oplossen van juridische en veiligheidsvraagstukken, maar zijn wij tevens de legal partner voor het voorkomen van deze vraagstukken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Waar we waarde aan hechten

Medewerkers van Meester en Meester zijn integer en zeggen waar het op staat. Vanuit een samenwerkende houding denken we mee en geven we advies. Dit advies is helder en duidelijk. We zijn geïnteresseerd in andere meningen en zijn geduldig. Het maken van afspraken betekent dat deze worden nagekomen. We staan dus voor wat we zeggen. We zijn gedreven en handelen proactief. We zijn procesgericht en zien het resultaat als goed gevolg hiervan.

Deze kernwaarden fungeren als ethisch kompas en vormen de kern van onze organisatiecultuur. Ze stellen ons in staat toe te werken naar een veilige en rechtvaardige samenleving, nu en in de toekomst. Dat is waar Meester en Meester haar bestaansrecht vindt.

Direct hulp bij uw vraagstuk?