U bent van plan te bouwen, verbouwen en/of een onderneming te beginnen. Hiervoor zijn in sommige situaties vergunningen nodig. Denk bijvoorbeeld aan de omgevingsvergunning en de drank- en horecavergunning. Er zijn een tal van andere vergunningen die vereist zouden kunnen zijn bij de uitoefening van uw bedrijf. Laat u adviseren door een van onze specialisten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij het bouwen, verbouwen en/of het opstarten van een onderneming is de aanvraag van een bepaalde vergunning soms vereist. Wij vertellen waar u begint, wat u moet regelen en waar u aan moet denken. Daarnaast helpen wij u bij het opstellen en indienen van de aanvraag voor vergunningen. Wij vertellen u wat uw rechten en plichten zijn. Mocht u het niet eens zijn met een besluit van de gemeente, dan bieden bij ondersteuning en advisering bij het opstellen van het bezwaar.

Heeft u andere vragen over vergunningen? Neem dan alsnog contact met ons op. Onze specialisten hebben een brede kennis over alle onderwerpen die te maken hebben met vergunningen.

Pexels photo 313691

Neem contact met ons op!

Meer weten over onze diensten?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Arbeid en onderneming

Onze specialisten bieden ondersteuning en advisering bij kwesties over ziekte, re-integratie, arbeidsovereenkomsten, loon, cao en meer.

Lees meer over arbeid en onderneming

Overeenkomsten

Veel conflicten zijn gerelateerd aan overeenkomsten. Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning bij alle juridische aspecten die komen kijken bij overeenkomsten.

Lees meer over overeenkomsten

Vergunningen

Bij de uitoefening van uw bedrijf zijn vergunningen belangrijk en in sommige gevallen verplicht. Onze specialisten hebben kennis over alle onderwerpen die met vergunningen te maken hebben.

Lees meer over vergunningen

Privacy

Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Wilt u weten of uw organisatie aan de privacywetgeving voldoet of heeft u andere vragen? Laat een van onze specialisten u informeren.

Lees meer over privacy

Arbozorg en veiligheid

Wij helpen u het welzijn van uw personeel te waarborgen. Onze specialisten bieden juridisch advies op het gebied van de Arbowetgeving, ondersteunen bij het opstellen van het beleid en inventariseren risico’s.

Lees meer over arbozorg en veiligheid

Belastingen

Onze specialisten geven u advies over de mogelijkheden, rechten en plichten binnen de grenzen van het belastingrecht om een gunstig resultaat te kunnen realiseren voor uw onderneming.

Lees meer over belastingen