De privacywetgeving, u heeft er vast veel over gehoord. Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Persoonlijke gegevens van klanten, bezoekers en werknemers moeten zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Wat mag je doen met persoonsgegevens en wat niet? Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens? Het is belangrijk voor uw organisatie om u hierover te laten informeren.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Sinds 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het leven geroepen. Wat mag wel en wat mag niet? Wij bieden advisering en ondersteuning bij het implementeren van privacyregels. Daarnaast helpen wij bij het blijven beheren van de privacy binnen uw onderneming. Wilt u weten of uw organisatie aan de privacywetgeving voldoet? Wij bieden een nulmeting om hier een antwoord op te krijgen.

Pexels photo 430208

Om klanten of leveranciers informatie te geven over wat de organisatie met de persoonsgegevens doet en waarom de organisatie dit doet, moet er een privacyverklaring opgesteld worden. Wij stellen deze privacyverklaring voor u op of passen deze aan. Ook al besteedt u de verwerking van persoonsgegevens uit, zoals de boekhouding, dan bent u alsnog verantwoordelijk. U als verwerkingsverantwoordelijke moet samen met de verwerker een verwerkingsovereenkomst afsluiten. Wij helpen u graag.

Pexels photo 207580

Neem contact met ons op!

Meer weten over onze diensten?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Arbeid en onderneming

Onze specialisten bieden ondersteuning en advisering bij kwesties over ziekte, re-integratie, arbeidsovereenkomsten, loon, cao en meer.

Lees meer over arbeid en onderneming

Overeenkomsten

Veel conflicten zijn gerelateerd aan overeenkomsten. Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning bij alle juridische aspecten die komen kijken bij overeenkomsten.

Lees meer over overeenkomsten

Vergunningen

Bij de uitoefening van uw bedrijf zijn vergunningen belangrijk en in sommige gevallen verplicht. Onze specialisten hebben kennis over alle onderwerpen die met vergunningen te maken hebben.

Lees meer over vergunningen

Privacy

Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Wilt u weten of uw organisatie aan de privacywetgeving voldoet of heeft u andere vragen? Laat een van onze specialisten u informeren.

Lees meer over privacy

Arbozorg en veiligheid

Wij helpen u het welzijn van uw personeel te waarborgen. Onze specialisten bieden juridisch advies op het gebied van de Arbowetgeving, ondersteunen bij het opstellen van het beleid en inventariseren risico’s.

Lees meer over arbozorg en veiligheid

Belastingen

Onze specialisten geven u advies over de mogelijkheden, rechten en plichten binnen de grenzen van het belastingrecht om een gunstig resultaat te kunnen realiseren voor uw onderneming.

Lees meer over belastingen