Het welzijn van uw werknemers en uzelf is van groot belang. Veilig, gezond en plezierig werken is goed voor de prestatie. Er is een breed scala aan regels waarmee rekening gehouden moet worden, gelet op de arbeidsomstandigheden. Hier moet goed op gelet worden. Boetes en andere vervelende maatregelen kunnen het gevolg zijn van het onjuist of niet naleven van de regels.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in uw onderneming, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. U bent als werkgever verplicht om te zorgen dat de werknemers veilig en gezond kunnen werken. Onze specialisten geven adviezen, ondersteunen bij het opstellen en het toetsen van het beleid.

Arbo1

Verder inventariseren en evalueren wij risico’s. Dit is de basis van het arbobeleid van uw onderneming. Op basis hiervan stellen wij risicobeperkende maatregelen op. Leeft u de Arbowet niet na? Dan loopt u risico op boetes tot in de tienduizenden euro’s of de stillegging van uw onderneming. Een goed beleid zorgt voor minder risico op een eventuele (hoge) schadevergoedingsclaim van de werknemer.

Arbo2

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Meer weten over onze diensten?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Arbeid en onderneming

Onze specialisten bieden ondersteuning en advisering bij kwesties over ziekte, re-integratie, arbeidsovereenkomsten, loon, cao en meer.

Lees meer over arbeid en onderneming

Overeenkomsten

Veel conflicten zijn gerelateerd aan overeenkomsten. Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning bij alle juridische aspecten die komen kijken bij overeenkomsten.

Lees meer over overeenkomsten

Vergunningen

Bij de uitoefening van uw bedrijf zijn vergunningen belangrijk en in sommige gevallen verplicht. Onze specialisten hebben kennis over alle onderwerpen die met vergunningen te maken hebben.

Lees meer over vergunningen

Privacy

Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Wilt u weten of uw organisatie aan de privacywetgeving voldoet of heeft u andere vragen? Laat een van onze specialisten u informeren.

Lees meer over privacy

Arbozorg en veiligheid

Wij helpen u het welzijn van uw personeel te waarborgen. Onze specialisten bieden juridisch advies op het gebied van de Arbowetgeving, ondersteunen bij het opstellen van het beleid en inventariseren risico’s.

Lees meer over arbozorg en veiligheid

Belastingen

Onze specialisten geven u advies over de mogelijkheden, rechten en plichten binnen de grenzen van het belastingrecht om een gunstig resultaat te kunnen realiseren voor uw onderneming.

Lees meer over belastingen