Conflict met klant, personeel, leverancier of compagnon? Het kan veel geld kosten. Facturen die niet betaald worden of afspraken die niet worden nagekomen, kunnen leiden tot een conflict. Vaak zijn dit soort conflicten gerelateerd aan overeenkomsten. Veel situaties kunnen voorkomen worden. In sommige gevallen is het verstandig u juridisch te laten adviseren en ondersteunen door een van onze specialisten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Als ondernemer sluit u regelmatig overeenkomsten met bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, werknemers, huurders en verhuurders. Om de overeenkomsten soepel te laten verlopen en conflicten te voorkomen is het van belang dat de inhoud van de overeenkomsten juridisch juist is. Wij bieden ondersteuning en advisering van het opstellen van overeenkomsten. Ook controleren bij overeenkomsten op rechtsgeldigheid.

Arbeid en onderneming2

Daarnaast vertellen wij u waar u op moet letten bij het afsluiten van overeenkomsten. Verder helpen wij u bij het opstellen of controleren van algemene voorwaarden voor de verkoop van uw producten of diensten. U kunt ook bij ons terecht voor advies over handelingsbevoegdheid. Denk hierbij aan vragen, zoals: ‘Wat als iemand een heeft overeenkomst ondertekend, waar diegene niet voor bevoegd was?’

Staat uw kwestie er niet tussen? Neem dan alsnog contact met ons op. Onze specialisten hebben een brede kennis over alle onderwerpen die te maken hebben met het verbintenissenrecht.

Overeenkomst2

Neem contact met ons op!

Meer weten over onze diensten?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Arbeid en onderneming

Onze specialisten bieden ondersteuning en advisering bij kwesties over ziekte, re-integratie, arbeidsovereenkomsten, loon, cao en meer.

Lees meer over arbeid en onderneming

Overeenkomsten

Veel conflicten zijn gerelateerd aan overeenkomsten. Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning bij alle juridische aspecten die komen kijken bij overeenkomsten.

Lees meer over overeenkomsten

Vergunningen

Bij de uitoefening van uw bedrijf zijn vergunningen belangrijk en in sommige gevallen verplicht. Onze specialisten hebben kennis over alle onderwerpen die met vergunningen te maken hebben.

Lees meer over vergunningen

Privacy

Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Wilt u weten of uw organisatie aan de privacywetgeving voldoet of heeft u andere vragen? Laat een van onze specialisten u informeren.

Lees meer over privacy

Arbozorg en veiligheid

Wij helpen u het welzijn van uw personeel te waarborgen. Onze specialisten bieden juridisch advies op het gebied van de Arbowetgeving, ondersteunen bij het opstellen van het beleid en inventariseren risico’s.

Lees meer over arbozorg en veiligheid

Belastingen

Onze specialisten geven u advies over de mogelijkheden, rechten en plichten binnen de grenzen van het belastingrecht om een gunstig resultaat te kunnen realiseren voor uw onderneming.

Lees meer over belastingen