Wij adviseren en ondersteunen gemeenten, veiligheidsregio's, provincies, waterschappen, woningcorporaties en overige overheidsinstanties. Onze specialisten staan voor u klaar voor alle bestuursrechtelijke zaken, zoals bij het ontwikkelen en uitvoeren van goed beleid. Wij staan met regelmaat overheden bij. Neem contact met ons op in een vroegtijdig stadium voor overleg over de meest efficiënte aanpak. Wij bieden kort advies, maar ook ondersteunen wij in complexe vraagstukken en staan u bij in juridisch procedures.

Consultancy

Bij vrijwel iedere beslissing spelen juridische overwegingen. Heeft u juridisch advies nodig? Onze betrokken specialisten staan klaar om u te helpen. Wij bieden een verscheidenheid aan juridische expertises. Onze juristen bieden kwaliteit en hebben antwoord op elk juridisch vraagstuk.

Traffic 384594 1280

Interim

Elke overheidsinstantie krijgt te maken met juridische vraagstukken. Heeft u op tijdelijke basis een specialist nodig die u juridisch ondersteunt? We houden ons bezig met onderwerpen zoals: De Omgevingswet (Omgevingsplannen, Omgevingsvisies, pilots, e.d), procesondersteuning bij complexe plannen, het opstellen van bestemmingsplannen en de beoordeling van principeverzoeken. Bij behoefte aan extra kennis of capaciteit zorgen wij, via ons brede netwerk, dat u in contact komt met de specialist die u nodig heeft om verder te komen. Onze specialisten zijn toegespitst op uw wensen.

Student 849822 1280

Meer weten over onze diensten?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Openbare orde en veiligheid

Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning aan gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om de kwaliteit van openbare orde en veiligheid te verbeteren.

Lees meer over openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om samenwerking met partners te verbeteren om crisis te voorkomen dan wel te beheersen.

Lees meer over crisisbeheersing

Vergunningen, toezicht en handhaving

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving te verbeteren.

Lees meer over vergunningen, toezicht en handhaving

Ruimtelijke ordening

Onze specialisten werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s om de kwaliteit van de ruimtelijke ordening te verbeteren.


Lees meer over ruimtelijke ordening