Samenwerking tussen partners in crisisbeheersing is van levensbelang. Wij bieden advisering en ondersteuning bij duidelijke en snelle communicatie over situaties en handelingsperspectieven die leed en schade voorkomen of beperken. Wij werken met regelmaat samen met gemeenten, veiligheidsregio's, provincies, waterschappen, woningcorporaties en overige overheidsinstanties.

Consultancy

Bij vrijwel iedere beslissing spelen juridische overwegingen een rol. Heeft u juridisch advies nodig? Onze betrokken specialisten staan klaar om u te helpen. Wij bieden een verscheidenheid aan juridische expertises. Onze juristen bieden kwaliteit en hebben antwoord op elk juridisch vraagstuk.

Crisis 5238322 1920

Interim

Elke overheidsinstantie krijgt te maken met juridische vraagstukken. Heeft u op tijdelijke basis een specialist nodig die u juridisch ondersteunt? Bij behoefte aan extra kennis of capaciteit zorgen wij, via ons brede netwerk, dat u in contact komt met de specialist die u nodig heeft om verder te komen. Onze specialisten zijn toegespitst op uw wensen. Wij bieden een verscheidenheid aan juridische expertises. Onze juristen bieden kwaliteit en hebben antwoord op elk juridisch vraagstuk.

Domino 665547 1920

Meer weten over onze diensten?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Openbare orde en veiligheid

Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning aan gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om de kwaliteit van openbare orde en veiligheid te verbeteren.

Lees meer over openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om samenwerking met partners te verbeteren om crisis te voorkomen dan wel te beheersen.

Lees meer over crisisbeheersing

Vergunningen, toezicht en handhaving

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving te verbeteren.

Lees meer over vergunningen, toezicht en handhaving

Ruimtelijke ordening

Onze specialisten werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s om de kwaliteit van de ruimtelijke ordening te verbeteren.


Lees meer over ruimtelijke ordening