Christin hume Hcfwew744z4 unsplash 1

Bedrijven

Wat is een opdrachtovereenkomst en wat moet erin staan?

24 februari 2023 mr. Aleid Kanis

Wat is een opdrachtovereenkomst en wat hoort erin te staan? Welke afspraken maak je precies en waar moet je allemaal aan denken? Uiteraard verschilt dit per opdracht of per samenwerking, maar in iedere opdrachtovereenkomst komen een aantal elementen steeds weer terug. In dit blog vertellen we u meer over de opdrachtovereenkomst, wat er in moet staan en geven we antwoord op de vraag of een mondelinge opdrachtovereenkomst ook rechtsgeldig is.

Wat is een opdrachtovereenkomst?

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst over het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. In deze overeenkomst moet expliciet genoemd worden dat het een overeenkomst van opdracht is. Een arbeidsovereenkomst, de vervoersovereenkomst en de overeenkomst van aanneming vallen hierbuiten. In de opdrachtovereenkomst moet duidelijk beschreven worden wat de opdracht inhoudt. Partijen kunnen elkaar dan gemakkelijker aanspreken op het eventueel niet nakomen van bepaalde verplichtingen.

Het is voor een opdrachtgever toegestaan om aanwijzingen te geven over hoe de opdracht uitgevoerd dient te worden. Het is hierbij wel belangrijk dat de aanwijzingen niet zo dwingend zijn dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer zou dan namelijk op een bepaald moment het idee kunnen krijgen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De opdrachtnemer is vrij om zelf invulling te geven aan het uitvoeren van de werkzaamheden. Hij/zij bepaalt zelf hoe en waar de opdracht uitgevoerd wordt.

Uurtarief en kosten

Een ander belangrijk element in de opdrachtovereenkomst is het tarief en de kosten. Wat gaat de opdracht de opdrachtgever kosten? Neem in de overeenkomst op of het gaat om een vaste prijs of een uurtarief. Wees hier heel erg duidelijk in, want in de praktijk wil het nog wel eens mis gaan. Daarnaast is het ook belangrijk om afspraken te maken over eventueel meerwerk of minderwerk, de leverdatum en de geldende betalingsvoorwaarden. Ook afspraken over wat er zal gelden als er niet op tijd betaald wordt moet worden opgenomen in de opdrachtovereenkomst.

Genoemde elementen zijn over het algemeen vrij standaard en kunnen eventueel ook worden opgenomen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Hou er wel rekening mee dat wanneer uw opdrachtnemer ook algemene voorwaarden heeft, dat deze niet van toepassing verklaard worden.

Belangrijke bepalingen in opdrachtovereenkomst

 • Een considerans (inleiding van de opdrachtovereenkomst);
 • De werkzaamheden die vallen onder de opdracht;
 • De start en looptijd van de opdrachtovereenkomst;
 • De vergoeding en eventuele onkosten die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is;
 • De facturatie- en betalingsafspraken;
 • Verplichtingen/verantwoordelijkheden van partijen;
 • Indien de opdrachtnemer een zzp’er is, bepalingen ter voorkoming van fictief dienstverband;
 • Indien de opdrachtnemer in het kader van de opdrachtovereenkomst werk vervaardigt waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, afspraken omtrent de intellectuele eigendomsrechten;
 • Indien de opdrachtnemer vertrouwelijke informatie ontvangt, afspraken omtrent geheimhouding;
 • Ontbinding en opschorting van de opdrachtovereenkomst;
 • Gevolgen van beëindiging van de opdrachtovereenkomst;
 • Verwerkt de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, een verwijzing naar de verwerkersovereenkomst;
 • Welke (algemene) voorwaarden van toepassing zijn op de opdrachtovereenkomst.

Is een mondelinge overeenkomst van opdracht ook bindend?

Mondelinge overeenkomsten zijn net zo bindend als schriftelijke overeenkomsten. Het enige nadeel is dat een mondelinge overeenkomst moeilijk te bewijzen is. Een schriftelijke overeenkomst geniet dus de voorkeur. Mocht er een geschil ontstaan, dan kan de schriftelijke opdrachtovereenkomst erbij gepakt worden. Dit is onmogelijk als de overeenkomst mondeling is gesloten.

Meester en Meester; maakt recht voor iedereen toegankelijk

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u vragen over de opdrachtovereenkomst of bent u op zoek naar een concreet advies? Neem dan gerust contact op met ons, wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?