Sebastian pichler b AQH53 Vqu Tc unsplash 2 1

Overheid

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb): wat verandert er?

16 februari 2024 mr. Lesly Brons

De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die op 1 januari 2024 inw werking is getreden, heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht in Nederland te verbeteren. Ons juridisch adviesbureau biedt deskundige ondersteuning aan zowel overheidsinstanties als particulieren om de overgang naar deze nieuwe regelgeving soepel en effectief te maken.

WAT IS DE WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN (WKB)?

De Wkb introduceert een nieuw systeem van kwaliteitsborging voor bouwprojecten. Deze wet zorgt ervoor dat bouwbedrijven meer verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van hun werk en de naleving van bouwvoorschriften. Dit heeft invloed op het bouwproces, van ontwerp tot oplevering.

Dit zijn de 5 belangrijkste veranderingen:

  • Rol van kwaliteitsborgers: In het kader van de nieuwe regelgeving, zijn er speciale controleurs, bekend als kwaliteitsborgers, aangesteld om te verifiëren of bouwprojecten voldoen aan de gestelde technische normen. Deze borging gebeurt zowel in de ontwerpfase als direct op de bouwlocatie.
  • Verantwoordelijkheid van de aannemer: De aannemer draagt de volle verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in het bouwproces die door hem zijn veroorzaakt. Dit houdt in dat, indien er mankementen worden ontdekt, het de plicht van de aannemer is om deze te herstellen, ongeacht wanneer deze gebreken aan het licht komen.
  • Informatieplicht over verzekeringen: Het is essentieel dat de aannemer transparantie biedt over zijn verzekeringen tegen mogelijke insolventie en risico's gerelateerd aan schade of gebreken in de bouw.
  • Regeling van de aanneemsom: Klanten hebben de mogelijkheid om 5% van het totale bouwbedrag te reserveren bij een notaris. Deze regeling verandert met de invoering van de Wkb: het bedrag wordt nu pas overgemaakt naar de aannemer nadat de klant bevestigt dat alle gebreken zijn aangepakt.
  • Toezicht en handhaving: Als de kwaliteitsborger of de gemeente tijdens het bouwproces een probleem constateert, hebben zij de bevoegdheid om de bouwwerkzaamheden stil te leggen om naleving van de normen te waarborgen.

UITDAGINGEN VOOR GEMEENTEN

Voor overheidsinstanties, zoals gemeenten, brengt de Wkb nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Meester en Meester biedt strategisch advies over hoe de nieuwe regelgeving geïntegreerd kan worden in huidige processen en beleid. Daarnaast bieden wij juridische ondersteuning bij eventuele geschillen of onduidelijkheden die voortvloeien uit de nieuwe wetgeving.

ONDERSTEUNING VOOR PARTICULIEREN

Particulieren, zoals huiseigenaren of kleine aannemers, kunnen ook geconfronteerd worden met de complexiteiten van de Wkb. Meester en Meester kan particulieren informeren over hun nieuwe rechten en plichten onder de Wkb, waardoor zij beter voorbereid zijn op bouwprojecten. Wij staan klaar om juridische bijstand te bieden bij eventuele geschillen die kunnen ontstaan tijdens het bouwproces.

WAT KAN MEESTER EN MEESTER VOOR U BETEKENEN?

De Wkb brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee voor iedereen die betrokken is bij het bouwproces. Meester en Meester is gespecialiseerd in het bieden van de benodigde ondersteuning om te zorgen voor een soepele overgang en naleving van deze nieuwe regelgeving.

MEESTER EN MEESTER; MAAKT RECHT VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u vragen of bent u opzoek naar een concreet advies? Neem dan gerust contact op met ons, wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?