New data services UO QYR28h S0 unsplash 1

Bedrijven

Wat is een personeelshandboek?

24 februari 2023 mr. Aleid Kanis

In een personeelshandboek staan alle afspraken tussen de werkgever en haar werknemers. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan afspraken rondom werktijden, loon, woon-werkverkeer en ziekteverzuim. Deze afspraken zouden ook vastgelegd kunnen worden in een arbeidsovereenkomst, maar het is zinniger om de algemene afspraken, die hetzelfde zijn voor alle werknemers, vast te leggen in een personeelshandboek. Iedere werknemer die een handtekening zet onder de arbeidsovereenkomst, gaat op deze manier automatisch akkoord met de regels in het personeelshandboek.

Als werkgever kunt u dit personeelshandboek van tijd tot tijd herzien. U kunt dan eenvoudig nieuwe regels doorvoeren voor al uw personeelsleden. Niet alleen bespaart dit u tijd, alle werknemers worden ook op gelijke manier behandeld.

Is er een verschil tussen een personeelshandboek en een personeelsreglement?

Een personeelshandboek is niet hetzelfde als een personeelsreglement, al zijn er veel werkgevers die dit wel denken. Het personeelsreglement bevat alleen de algemene arbeidsvoorwaarden en is een juridisch document.

Een personeelshandboek daarentegen is een stuk uitgebreider. In een personeelshandboek wordt tekst en uitleg gegeven omtrent de gang van zaken binnen een organisatie. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan regels met betrekking tot de werktijden, de algemene huis-, en gedragsregels, hoe er wordt omgegaan met vakanties en verlof en afspraken over verzuim.

In een personeelsreglement staan alleen de bedrijfsregels en voorschriften voor de personeelsleden. Er staat in het personeelsreglement kort beschreven wat er van de medewerkers wordt verwacht en wat de werkwijze is van de organisatie.

Wat is de toegevoegde waarde van een personeelshandboek?

Voor zowel de werkgever als de werknemers heeft een personeelshandboek een grote toegevoegde waarde. Werknemers hebben altijd een overzichtelijk document waarin de bedrijfsregels staan en de gemaakte afspraken. Je voorkomt als werkgever hiermee dat er discussies ontstaan over bepaalde zaken. Daarnaast zijn er nog enkele voordelen van een personeelshandboek:

Juridische dekking

Omdat alle afspraken vastgelegd zijn, bent u juridisch beter ingedekt wanneer er problemen ontstaan met of tussen werknemers.

Duidelijke structuur

Mochten er onduidelijkheden ontstaan, dan kan er altijd worden teruggevallen op het personeelshandboek.

Eenvoudiger aanpassen van regels

Wilt u iets aanpassen, dan is dit makkelijker te doen via het personeelshandboek dan wanneer u alle arbeidsovereenkomsten zou moeten aanpassen.

Vooruit denken

Zowel werkgever als werknemer kan eenvoudig vooruit denken en weten welke afspraken er gelden, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of verlof.

Welke onderwerpen dienen terug te komen in het personeelshandboek?

Het verschilt per organisatie wat er in het personeelshandboek moet komen te staan, maar over het algemeen zijn de onderwerpen hetzelfde. In het personeelshandboek wordt beschreven wat het bedrijf precies doet, hoe de bedrijfscultuur is en wat de visie is van het bedrijf. Een personeelshandboek moet overeenstemmen met de regels en de wetten rondom het arbeidsrecht.

Dit betekent dat er duidelijke regels in dienen te staan wat betreft werktijden, vakantie en verlof, verzuim en huis-, en gedragsregels. Dit kan vervolgens aangevuld worden met zaken die voor het betreffende bedrijf relevant zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan zaken als primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, aanwezigheidsregistratie, werktijden, pauzes en dergelijke.

Voorbeelden van zaken die in een personeelshandboek dienen te worden opgenomen:

· Overuren: wanneer, hoe en wie toestemming te vragen en hoe te registreren?

· Pauzes: van hoelaat tot hoelaat, zijn er uitzonderingen?

· Verloning: op welke dag van de maand vindt dit plaats?

· Reiskostenvergoeding: wordt dit uitbetaald en zo ja hoeveel en hoe wordt dit berekend?

· Verzuim: bij wie moet dit worden gemeld en uiterlijk wanneer?

Meester en Meester; maakt recht voor iedereen toegankelijk

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u arbeidsgerelateerd advies nodig? Neem dan gerust contact op met ons, wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?