Wet goed verhuurderschap

Bedrijven

Overheid

Wat is de wet goed verhuurderschap en wat verandert er?

03 juli 2023 mr. Aleid Kanis

Per 1 juli 2023 treed de Wet goed verhuurderschap in werking. Het doel van deze wet is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. De positie van huurders is verzwakt door de algehele schaarste op de woningmarkt. Dit leidt vaak tot misstanden waartegen huurders zich lastig kunnen verweren. Hierbij kan u denken aan problemen die zich voordoen op de huurmarkt zoals discriminatie, intimidatie en bedreiging, buitensporig hoge huren, hoge servicekosten en onrechtmatige huurcontracten. De Wet goed verhuurderschap biedt gemeenten mogelijkheden om op te treden tegen malafide verhuurders en de leefbaarheid in buurten te verbeteren. In deze blog leest u welke stappen gemeenten moeten zetten als de Wet goed verhuurderschap inwerking treedt.

Wat moeten gemeenten doen met deze nieuwe wet goed verhuurderschap?

Om de doelstelling van de wet te kunnen bereiken, komt de wet met 3 instrumenten voor gemeenten:

1. Een gemeentelijk meldpunt

De gemeente moet voor 1 januari 2024 een meldpunt instellen waar signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars kunnen worden gemeld. Het meldpunt vormt een belangrijke basis voor de gemeentelijke handhaving.

  • Er moet een meldpunt worden ingericht en organisatorisch worden ondergebracht. Er kan ervoor gekozen worden om dit samen met gemeenten in de regio in te vullen.
  • Er moet een werkproces worden opgesteld en er moeten interne afspraken komen voor het behandelen van meldingen.
  • Er moet afgestemd worden met andere direct betrokkenen buiten de gemeente zoals een huurteam, een gemeentelijke antidiscriminatievoorziening, de woningcorporatie(s), een juridisch loket of rechtswinkel, de Inspectie SZW, Het Openbaar Ministerie en de Politie.
  • Het college moet besluiten het meldpunt in te stellen.
  • Het registreren van meldingen moet worden georganiseerd.


2. Handhaving van algemene regels

Artikel 2 van de wet stelt een basisnorm voor goed verhuurderschap vast door middel van landelijk geldende algemene regels. De gemeente moet hierop handhaven.

  • De benodigde mandaten moeten verleend worden.
  • Er moet voldoende capaciteit en kennis zijn om te handhaven.


3. Optioneel: verhuurvergunning regulier en arbeidsmigranten

De wet biedt aan gemeenten de mogelijkheid om 2 soorten verhuurvergunningplichten in te voeren:

  • De algemene verhuurvergunning voor te bepalen categorieën reguliere woonruimten. Deze is gebiedsgebonden en geldt alleen voor de aangewezen gebieden.
  • De verhuurvergunning arbeidsmigranten voor verblijfsruimten. Hiermee kunnen gemeenten sturen op kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Deze vergunning kan ingevoerd worden voor het gehele grondgebied van de gemeente.

De gemeenteraad kan besluiten om een of beide verhuurvergunningen in te voeren, door een verhuurverordening vast te stellen.

Financiering Wet goed verhuurderschap

Met het meldpunt en de handhavingsbevoegdheden/verplichtingen krijgen gemeenten extra taken. Voor het uitvoeren van deze extra taak worden gemeenten gecompenseerd. De structurele uitkering is met ingang van 2023 via het gemeentefonds uitgekeerd. Er is ook een incidentele bijdrage beschikbaar voor de invoering in de eerste helft van 2023.

  • De uitvoeringskosten moeten in de begroting worden opgenomen.


Wat kan Meester en Meester voor gemeenten betekenen?

Meester en Meester kan gemeenten volledige ondersteuning bieden bij het implementeren enuitvoeren van de Wet goed verhuurderschap. Denk aan het inrichten van werkprocessen met betrekking tot het gemeentelijk meldpunt, het opstellen van verhuurverordeningen en het adviseren over het handhaven van de wet. We gaan graag in gesprek over wat wij voor u als gemeente kunnen betekenen.

Wat kan Meester en Meester voor verhuurders, verhuurbemiddelaars en huurders betekenen?

Krijgt u te maken met de nieuwe Wet goed verhuurderschap en wilt u meer weten over de gevolgen hiervan voor u als verhuurder, bemiddelaar of huurder? Neem dan gerust contact met ons op.

Meester en Meester; maakt recht voor iedereen toegankelijk

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact op met ons, wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Hulp nodig met de wet goed verhuurderschap?