Giammarco boscaro O Pz Wvg L up Y unsplash 1

Overheid

Wat zijn Schaarse vergunningen?

16 februari 2024 mr. Lesly Brons

Een schaarse vergunning is een vergunning waarvan slechts één of een beperkt aantal wordt verleend.

WANNEER IS EEN VERGUNNING SCHAARS?

De schaarste kan voortkomen uit beperkte ruimte, waarbij er niet voldoende fysieke ruimte beschikbaar is voor het verlenen van meer vergunningen ('fysieke schaarste'). De schaarste kan ook voortkomen uit het beleid van de gemeente dat een maximum aantal vergunningen bepaalt ('beleidsmatige schaarste'). Dit fenomeen doet zich voor op diverse gebieden, zoals vergunningen voor coffeeshops, standplaatsen, terrassen, ligplaatsen voor boten, speelautomatenhallen, seksinrichtingen en subsidies. Schaarste kan ook een rol spelen in privaatrechtelijke transacties, zoals de verkoop van vastgoed en grond door de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer er meerdere partijen interesse tonen in de aankoop van één perceel. In deze blog vertellen we u er meer over.

EUROPESE WET- EN REGELGEVING EN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL

Overheden moeten zorgvuldig beleid opstellen om de toewijzing van schaarse vergunningen te reguleren en ervoor te zorgen dat het proces transparant is. Deze eisen volgen Europese wet- en regelgeving zoals de Dienstenrichtlijn; Dienstenwet. Het gaat erom dat de overheid alle geïnteresseerden een gelijke kans geeft op een recht. Dit komt voort uit het gelijkheidsbeginsel.

BELEID: VERDELINGSPROCEDURE EN VERGUNNING VOOR BEPAALDE TIJD

Om een gelijke kans aan alle geïnteresseerden te bieden is een transparante procedure nodig. Het is essentieel dat iedereen die wil deelnemen op de hoogte is. De gemeente moet aankondigen dat er een beperkt recht beschikbaar is en moet aangeven binnen welke termijn aanvragen kunnen worden ingediend. Daarnaast moet de verdelingsprocedure worden bekendgemaakt, waarbij duidelijk wordt aangegeven welke eisen aan de aanvragen worden gesteld. Daarnaast is het niet toegestaan om schaarse vergunningen voor onbepaalde tijd te verlenen. De adviseurs van Meester en Meester kunnen ondersteunen bij het opstellen van beleid en het inrichten van een verdelingsprocedure.

MEESTER EN MEESTER; MAAKT RECHT VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u vragen of bent u opzoek naar een concreet advies? Neem dan gerust contact op met ons, wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?