Mikhail pavstyuk E Ky2 OTRP Xdw unsplash 2

Overheid

Onteigeningsbeschikking en de Omgevingswet

16 februari 2024 mr. Aleid Kanis

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, is de procedure rondom onteigening aanzienlijk veranderd. Centraal in deze verandering staat de onteigeningsbeschikking, een cruciaal instrument voor overheidsinstanties bij de realisatie van ruimtelijke projecten. In deze blog belichten we de implicaties van de onteigeningsbeschikking onder de Omgevingswet en hoe Meester en Meester hierin een ondersteunende rol kunnen spelen.

DE ONTEIGENINGSBESCHIKKING IN DE OMGEVINGSWET

De Omgevingswet, gericht op een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving, brengt nieuwe procedures en regelingen met zich mee, waaronder die voor onteigening. De onteigeningsbeschikking vervangt de traditionele onteigeningswet, met als doel de procedures te versnellen en te vereenvoudigen. Deze beschikking wordt genomen in het kader van een omgevingsplan, waarbij zorgvuldigheid en een duidelijke motivering van het publieke belang essentieel zijn.

ONDERSTEUNING VAN OVERHEIDSINSTANTIES

Meester en Meester kan ondersteuning bieden bij:

Beleidsvorming: adviseren over het vormgeven van beleid dat in lijn is met de nieuwe wetgeving, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de lokale behoeften als de wettelijke vereisten.

Procedurele begeleiding: begeleiden van het proces van onteigening onder de Omgevingswet, inclusief de voorbereiding van de onteigeningsbeschikking en het waarborgen van een correcte en efficiënte procedure.

Belangenafweging: assisteren bij de complexe taak van belangenafweging, waarbij het publieke belang tegenover de rechten van individuele grondeigenaren wordt gesteld.

Juridische vertegenwoordiging: vertegenwoordigen van de overheidsinstanties in juridische procedures, mocht er bezwaar of beroep worden aangetekend tegen de onteigeningsbeschikking.

Communicatie met stakeholders: ondersteunen bij de communicatie met alle betrokken partijen, waaronder grondeigenaren, om transparantie en begrip te bevorderen.

De implementatie van de Omgevingswet, met de nieuwe onteigeningsbeschikking, biedt zowel uitdagingen als kansen voor overheidsinstanties. Door samen te werken met Meester en Meester kunnen overheidsinstanties zorgen voor een soepele, efficiënte en juridisch solide aanpak van onteigening binnen het kader van de Omgevingswet. Deze samenwerking waarborgt dat het proces van onteigening rechtvaardig, transparant en in overeenstemming met de wettelijke normen verloopt.

MEESTER EN MEESTER; MAAKT RECHT VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u vragen of bent u opzoek naar een concreet advies? Neem dan gerust contact op met ons, wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?