Luca bravo 9l 326 FI Szk unsplash 1

Bedrijven

Mag u uw medewerker een vakantie weigeren?

24 februari 2023 mr. Aleid Kanis

Heeft u zich weleens afgevraagd of u een vakantie van een medewerker mag weigeren? In veel gevallen zult u uw werknemers een welverdiende vakantie gunnen, maar het kan ook voorkomen dat een vakantie in een bepaalde periode niet uit kan of gewoon niet goed uitkomt. Wat zijn in zo’n situatie uw rechten? Wanneer mag u uw medewerker een vakantie weigeren? In dit blog vertellen we er meer over.

U mag een vakantie weigeren als dit beter is voor het bedrijf

Als er sprake is van een gewichtige reden dan mag u een vakantieaanvraag weigeren. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin de afwezigheid de bedrijfsvoering ernstig verstoort, bijvoorbeeld omdat er in die periode meerdere medewerkers op vakantie zijn. U zou in dit geval met uw medewerker in gesprek kunnen gaan om te kijken of de vakantie wellicht een weekje eerder of zou kunnen plaatsvinden.

Heeft u een vakantie al goedgekeurd, dan kunt u dit om dezelfde reden alsnog intrekken. U dient dit wel op voorhand te overleggen met uw werknemer. Is er al een vakantie geboekt, dan bent u wel verplicht om de eventuele schade, zoals annuleringskosten, te vergoeden.

U mag een vakantie weigeren als dit is vastgelegd in aanvullende regels

Heeft u in uw arbeidsovereenkomsten of in het bedrijfsreglement vastgelegd dat er in een bepaalde periode geen vakantie mag worden opgenomen? Of staat dit vermeld in de CAO? Dan mag u in deze periode een vakantieaanvraag weigeren.

U mag een vakantie weigeren als uw medewerker te weinig vakantiedagen heeft

Heeft uw medewerker niet voldoende vakantiedagen? Dan is dit een geldige regel om een vakantie te weigeren. Uw medewerker heeft recht op vier maal het aantal dagen dat hij of zijn werkt in een week. Werkt uw medewerker drie dagen per week? Dan heeft hij/zij recht op twaalf vakantiedagen per jaar. Deze dagen hebben een houdbaarheidsdatum; ze vervallen binnen zes maanden na het kalenderjaar waarin uw medewerker de dagen heeft opgebouwd.

Het kan zijn dat uw medewerker extra dagen opbouwt; de bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst, CAO of bedrijfsreglement. Deze dagen vervallen over het algemeen na vijf jaar.

Reactietermijn

U bent wettelijke verplicht om binnen twee weken te reageren op een vakantieaanvraag. Doet u dit niet binnen deze termijn, dan kan uw medewerker er vanuit gaan dat de aanvraag is goedgekeurd.

Uw werknemer kan aangeven hoelang en wanneer hij/zij een vakantie wenst en u kunt dit alleen weigeren als u hier een gewichtige reden voor heeft (zoals we hierboven beschreven). Een afwijzing dient u schriftelijk binnen twee weken kenbaar te maken aan uw medewerker. Doet u dit niet, dan is de vakantie vastgesteld volgens de wens van uw werknemer.

In veel CAO’s zijn aanvullende regels opgenomen rondom het opnemen van vakantiedagen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de wijze of het tijdstip van het aanvragen van vakantie, de maximale duur van de vakantie, in welke periode er wel/geen vakantie opgenomen mag worden, wanneer de vakantiedagen vervallen en voorrangsregels om samenloop van vakanties te voorkomen. Heeft uw bedrijf geen CAO, of staan hierin geen regels rondom vakantie vermeld, dan doet u er goed aan om zelf een vakantiereglement op te stellen. In de wet is bijvoorbeeld niet geregeld hoe lang een medewerker maximaal op vakantie mag. De wet kent alleen een minimale termijn; de werknemer moet jaarlijks minimaal 2 weken aangesloten van een vakantie kunnen genieten.

Meester en Meester; maakt recht voor iedereen toegankelijk

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u arbeidsgerelateerde vraagstukken? Wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?