Sebastian herrmann Nbt I Do FKGO8 unsplash

Bedrijven

Particulieren

Inhuurcontract ZZP; wat is het en heb ik het nodig?

17 februari 2023 mr. Aleid Kanis

Wat is een huurcontract ZZP? En wanneer heeft u het nodig? Een huurcontract ZZP wordt ook wel een opdrachtovereenkomst genoemd. Het is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verbindt jegens de opdrachtgever op een andere manier dan op grond van een arbeidsovereenkomst. Er worden werkzaamheden verricht in ruil voor een vergoeding. In tegenstelling tot een arbeidsovereenkomst bestaat er geen gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer is niet ondergeschikt aan de opdrachtgever.

Wat staat er in een inhuurcontract ZZP?

Als de opdrachtnemer de opdrachtovereenkomst uitvoert in uitoefening van zijn beroep dan bepaalt de wet dat de opdrachtgever verplicht is om een vergoeding te betalen voor de uitgevoerde werkzaamheden. In het inhuurcontract ZZP staat de hoogte van de vergoeding vermeld. Dit kan gaan om: · Een vast bedrag; · Een uurtarief; · Een vergoeding afhankelijk van een bepaald resultaat dat door de opdrachtnemer is behaald. In de opdrachtovereenkomst kan ook worden opgenomen of de opdrachtgever een onkostenvergoeding verschuldigd is aan de opdrachtnemer. Als dit het geval is, dan wordt in het inhuurcontract ZZP gespecificeerd welke onkosten de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening kan brengen.

Inhoud van de opdrachtovereenkomst

Een opdrachtovereenkomst is altijd maatwerk, omdat het afhankelijk is van het soort werkzaamheden dat de opdrachtnemer dient uit te voeren voor de opdrachtgever. Daarnaast zijn ook de overige afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wisselend. Onderstaande punten dienen in ieder geval terug te komen in een inhuurcontract ZZP: · Een considerans (inleiding van de opdrachtovereenkomst); · De werkzaamheden die vallen onder de opdracht; · De start en looptijd van het inhuurcontract; · De vergoeding en eventuele onkosten die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is; · De facturatie- en betalingsafspraken; · Verplichtingen/verantwoordelijkheden van partijen; · Indien de opdrachtnemer een zzp’er is, bepalingen ter voorkoming van fictief dienstverband; · Geheimhoudingsverklaring; · Ontbinding en opschorting van de opdrachtovereenkomst; · Gevolgen van beëindiging van de opdrachtovereenkomst; · Welke (algemene) voorwaarden van toepassing zijn op de opdrachtovereenkomst.

Voorkomen van fictief dienstverband

Een inhuurcontract ZZP is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een ZZP ‘er. Het is voor de Belastingdienst erg belangrijk dat er uit het contract duidelijk wordt dat er geen sprake is van een fictief dienstverband. Is dit wel het geval, dan dienen loonbelasting en sociale premies afgedragen te worden. Om te voorkomen dat het aangemerkt wordt als fictief dienstverband, is het belangrijk dat er geen afspraken in de opdrachtovereenkomst staan die kunnen leiden tot schijnzelfstandigheid.

Voorwaarden en opdrachtovereenkomst

In de opdrachtovereenkomst kan de opdrachtnemer zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Het is echter ook mogelijk dat de opdrachtgever zijn inkoopvoorwaarden van toepassing wil verklaren op de opdrachtovereenkomst. Als zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer beschikt over algemene voorwaarden en deze willen laten gelden voor de opdrachtovereenkomst, dan is er sprake van een zogenaamde battle of forms. De voorwaarden die van toepassing zijn op de opdrachtovereenkomst worden als bijlage bij de opdrachtovereenkomst gevoegd.

Meester en Meester; maakt recht voor iedereen toegankelijk

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Wilt u een inhuurcontract ZZP laten opstellen? Wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid. Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?