Tierra mallorca JXI2 Ap8d T Nc unsplash 1

Particulieren

Huur opzeggen als huurder of verhuurder? Hier moet u rekening mee houden

24 februari 2023 mr. Aleid Kanis

Huurt u of verhuurt u een woning of een pand? Dan heeft u te maken met een aantal regels op het gebied van het opzeggen van de huur. Zowel huurder als verhuurder is verplicht om de huur schriftelijk op te zeggen, maar er zijn voor beide partijen verschillende regels en opzegtermijnen. In dit blog vertellen we u er meer over.

Huur opzeggen als huurder

Huurt u een pand of woning en wilt u uw huurcontract opzeggen? Dan dient u rekening te houden met de volgende regels.

 • U dient zich te houden aan de opzegtermijn die in het huurcontract vermeld staat. De opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn. Gemiddeld genomen is de opzegtermijn tussen de 1 en 3 maanden. Het meest gebruikelijk is een opzegtermijn van 1 maand. Als er sprake is van een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn, dan hoeft u zich daar niet aan te houden. De opzegtermijn is ook dan maximaal 1 betalingstermijn.
 • De huur dient schriftelijk opgezegd te worden via een aangetekende brief. U bent niet verplicht om een reden op te geven.
 • Huurt u een zelfstandige woning voor een vaste periode van 2 jaar of langer? Dan kunt u in de meeste gevallen de huur pas opzeggen als de periode verstreken is. Als u een onzelfstandige woning huurt, zoals een kamer, voor een vaste periode van vijf jaar of langer, dan kan de huur pas beëindigd worden als de vaste periode verstreken is.

Huur opzeggen als verhuurder

Bent u verhuurder en wilt u het huurcontract beëindigen? Dan gelden voor u de volgende regels:

 • De huur dient per aangetekende brief opgezegd te worden;
 • In de brief dient een wettelijke reden staan voor opzegging van de huur;
 • Als er medehuurders zijn, dan moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen.

In uw brief vraagt u aan uw huurder(s) of ze akkoord gaan met de huuropzegging. Het huurcontract wordt pas beëindigd als er schriftelijk ingestemd wordt met de huuropzegging. Als de huurder niet instemt, dan kunt u naar de rechter stappen. Dit kan pas na zes weken. De rechter doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en geeft eventueel een datum voor ontruiming van de woning.

Wat zijn wettelijke redenen voor opzegging verhuurder?

Wilt u als verhuurder het huurcontract beëindigen, dan heeft u hiervoor dus een wettelijke reden voor nodig. U kunt het huurcontract alleen beëindigen als:

 • Uw huurder zich niet als een goed huurder gedraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de huurder overlast veroorzaakt of regelmatig de huur niet of te laat betaalt;
 • U de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik;
 • Uw huurder niet akkoord gaat met een nieuw huurcontract (deze dient wel redelijk te zijn);
 • U een geldend gemeentelijk bestemmingsplan heeft en dit wilt realiseren op de plek van de woning;
 • Er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.

Wat is de opzegtermijn voor de verhuurder?

Naarmate uw huurder langer in de woning woont, wordt de opzegtermijn langer. De minimale opzegtermijn voor de verhuurder is:

 • 3 maanden als de huurder er minder dan 1 jaar woont;
 • 4 maanden als hij er meer dan 1 jaar woont;
 • 5 maanden als hij er meer dan 2 jaar woont;
 • 6 maanden bij een woonduur langer dan 3 jaar.

Meester en Meester; maakt recht voor iedereen toegankelijk

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u vragen over uw huurcontract of wilt u een huurovereenkomst laten opstellen? Neem dan gerust contact op met ons, wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?