Jason strull KQ0 C6 Wt E Glo unsplash 1

Particulieren

Wat is nadeelcompensatie?

09 februari 2024 mr. Lesly Brons

Het recht op nadeelcompensatie is per 1 januari 2024 wettelijk vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Nadeelcompensatie is een vergoeding voor ongelijk nadeel dat is ontstaan door rechtmatig handelen van de overheid. In de basis moeten burgers en ondernemers zelf schade betalen die het gevolg is van rechtmatig handelen van de overheid. Echter is er voor burgers of bedrijven die ongelijk hard worden getroffen de mogelijkheid om nadeelcompensatie te ontvangen. In deze blog vertellen we u er meer over.

WAT IS NADEELCOMPENSATIE

Nadeelcompensatie is een vergoeding voor schade die burgers of bedrijven lijden als direct gevolg van rechtmatige overheidsbeslissingen. Dit kan variëren van omzetverlies door wegwerkzaamheden tot schade door wijzigingen in bestemmingsplannen. Het is een erkenning dat hoewel dergelijke beslissingen in het algemeen belang zijn, ze niet onevenredig ten koste mogen gaan van individuen.

WAT KAN MEESTER EN MEESTER BETEKENEN VOOR OVERHEIDSORGANISATIES

Meester en Meester biedt expertise in het vaststellen en afhandelen van nadeelcompensatieclaims. We ondersteunen overheidsorganisaties bij het opstellen van duidelijke, eerlijke compensatieregelingen en het beoordelen van claims. Door onze ervaring kunnen wij helpen bij het voorkomen van juridische conflicten en zorgen voor een transparante en rechtvaardige afhandeling.

WAT KAN MEESTER EN MEESTER BETEKENEN VOOR PARTICULIEREN EN ONDERNEMERS?

Voor particulieren en bedrijven bieden we juridisch advies en ondersteuning bij het indienen van nadeelcompensatieclaims. Wij helpen bij het verzamelen van het benodigde bewijsmateriaal, het opstellen van een overtuigende claim en, indien nodig, de vertegenwoordiging in juridische procedures. Ons doel is om de rechten van burgers te waarborgen en te zorgen voor een adequate compensatie.

BELANG VAN TRANSPARANTIE EN COMMUNICATIE

Een sleutelfactor in nadeelcompensatie is transparantie. Wij adviseren overheidsorganisaties over het communiceren van beleid en beslissingen aan burgers, om misverstanden en onnodige conflicten te voorkomen. Goede communicatie helpt bij het creëren van begrip en vertrouwen tussen de overheid en de gemeenschap.

Nadeelcompensatie is een belangrijk mechanisme om de impact van overheidsbesluiten op individuen te balanceren. Met onze expertise zorgen we voor een rechtvaardige behandeling van claims, terwijl we tegelijkertijd bijdragen aan het behoud van het algemeen belang.

MEESTER EN MEESTER; MAAKT RECHT VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK

Meester en Meester is een juridisch adviesbureau dat staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Heeft u vragen of bent u opzoek naar een concreet advies? Neem dan gerust contact op met ons, wij helpen u graag! Meester en Meester biedt rechtsbescherming aan particulieren, bedrijven en de overheid.

Voor niet-juristen kan de juridische wereld soms onbegrijpelijk zijn. Bij Meester en Meester komt talent en kennis samen. Wij maken recht voor iedereen toegankelijk en ontzorgen onze klanten op juridisch vakgebied. Heeft u onze hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per e-mail op info@meesterenmeester.nl. We zijn ook telefonisch bereikbaar op 088-0665002. Onze kantoren zijn gevestigd in Zwolle en Kampen, maar we zijn werkzaam in heel Nederland.

Deel dit artikel

Direct hulp bij uw vraagstuk?