Het is belangrijk te begrijpen dat het buitenland tegenwoordig dichterbij is dan we zelf denken. Er zijn aan reizen risico's verbonden die we moeten bekijken, zeker nu de wereld kleiner geworden is, en velen van ons graag zaken doen op minder gekende gebieden, nieuwe gebieden die vaak meer- en ongekende risico's inhouden. Wij kunnen u helpen bij het plannen en voorbereiden van zo’n reizen. Onder andere door speciaal aangepaste trainingen, voor zowel c-suite als operationele mensen, voor zowel risico gebieden als voor de simpele vlucht naar een ander EU-land.

Consultancy

Het is erg belangrijk om een reis naar het buitenland goed voor te bereiden. Of het nu een aangewezen risico gebied is of niet. Zodra we onze eigen landsgrenzen verlaten zijn kleine complicaties vaak redenen voor grote problemen. Daarom bieden wij advies op maat voor bedrijven en individuele reizigers over het aanpakken van zo’n reis. Dit kan per bestemming, regio of een algemeen advies zijn. Daarnaast geven wij advies op de thema's 'pre-travel intelligence', 'travel follow up and live support' en 'emergency response - local and fly in operations'.

Auriex 1

Training

Via onze expertise in internationaal reizen, zaken doen en omgaan met gevaarlijke gebieden, zijn onze trainingen gespecialiseerd op (internationaal) zakelijk reizen. Deze trainingen geven de nodige vaardigheden mee aan het reizend personeel zodat zij kunnen omgaan met moeilijke situaties en zich kunnen redden bij onverwachte (dreigende) gebeurtenissen in het buitenland. Onze trainingen zijn zeer praktisch georiënteerd en houden rekening met het dagelijks doen en laten tijdens zakenreizen.

Auriex 2

Neem contact met ons op!

Meer weten over onze diensten?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Arbeid en onderneming

Onze specialisten bieden ondersteuning en advisering bij kwesties over ziekte, re-integratie, arbeidsovereenkomsten, loon, cao en meer.

Lees meer over arbeid en onderneming

Overeenkomsten

Veel conflicten zijn gerelateerd aan overeenkomsten. Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning bij alle juridische aspecten die komen kijken bij overeenkomsten.

Lees meer over overeenkomsten

Vergunningen

Bij de uitoefening van uw bedrijf zijn vergunningen belangrijk en in sommige gevallen verplicht. Onze specialisten hebben kennis over alle onderwerpen die met vergunningen te maken hebben.

Lees meer over vergunningen

Privacy

Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Wilt u weten of uw organisatie aan de privacywetgeving voldoet of heeft u andere vragen? Laat een van onze specialisten u informeren.

Lees meer over privacy

Arbozorg en veiligheid

Wij helpen u het welzijn van uw personeel te waarborgen. Onze specialisten bieden juridisch advies op het gebied van de Arbowetgeving, ondersteunen bij het opstellen van het beleid en inventariseren risico’s.

Lees meer over arbozorg en veiligheid

Belastingen

Onze specialisten geven u advies over de mogelijkheden, rechten en plichten binnen de grenzen van het belastingrecht om een gunstig resultaat te kunnen realiseren voor uw onderneming.

Lees meer over belastingen

Veilig ondernemen in het buitenland

Op zakenreis naar het buitenland of gebieden met een verhoogd risico? Wij helpen u met de juiste trainingen en voorbereidingen.

Lees meer over veilig ondernemen in het buitenland