Vandaag de dag staat terrorisme met een hoge impact op onze samenleving dicht bij huis. Iets dat vroeger nog een ver-van-mijn-bed-show was, is vandaag een realiteit waar we allemaal rekening mee moeten houden. Echter, dit is een erg specialistisch veld, waar ervaring en kennis erg belangrijk zijn bij het maken van plannen ter voorkoming, maar ook plannen van handelen bij een daadwerkelijke gebeurtenis.

We kunnen geen nul risico garanderen. Dat bestaat niet en dat kan ook niet. Wat we wel kunnen doen, is het helpen bij het opzetten van maatregelen die een 'hard-target' maken van bijvoorbeeld kritieke infrastructuur, en er voor zorgen dat er plannen zijn voor als het dan toch mis gaat.

Consultancy

Samen met onze partner Auriex zorgen wij voor support en consultancy op de thema's terrorisme en extreem geweld. Dit houdt in dat wij u raad geven en wijzen op zaken waar u misschien nog niet aan gedacht heeft. Dit zorgt ervoor dat er een kijk komt op de risico's vanuit buiten. Altijd een goed idee, want risico’s zoals terrorisme en extreem geweld komen meestal ook van buitenaf. Wij kunnen zaken zoals pen-tests uitvoeren om dan hieruit te werken richting de nodige procedurele aanpassingen als ook de nodige trainingen.

Auriex 4

Training

Samen met partner Auriex verzorgen wij trainingen voor overheden, zowel bestuurlijk als operationeel. Hierin delen wij onze expertise in hoe om te gaan met dit soort gebeurtenissen. Op een zeer 'hands-on' manier verlopen onze trainingen altijd gebaseerd op ervaringen vanuit het veld, rekening houdend met het werkgebied van de klant. Onze expertise komt van mensen die al jaren operationeel omgaan met dit soort zaken, zowel in Nederland als in het buitenland. We trainen niet totdat we het goed hebben, we trainen totdat we het niet meer fout kunnen krijgen. Aangepast aan de nood van de specifieke klant die we trainen, is elke training uniek. Ook al zijn er kenmerken die elkaar vervoegen, zal de klant altijd een training hebben die op de eigen wensen geschreven is om zo de beste resultaten te behalen.

Auriex

Neem contact met ons op!

Meer weten over onze diensten?

Meester en Meester ondersteunt particulieren, bedrijven en de overheid bij uiteenlopende juridische- en veiligheidsvraagstukken. Wij werken met specialistische en innovatieve adviseurs die hun vak verstaan en werken vanuit de missie voor een veilige en rechtvaardige samenleving.

Openbare orde en veiligheid

Onze specialisten bieden advisering en ondersteuning aan gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om de kwaliteit van openbare orde en veiligheid te verbeteren.

Lees meer over openbare orde en veiligheid

Crisisbeheersing

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om samenwerking met partners te verbeteren om crisis te voorkomen dan wel te beheersen.

Lees meer over crisisbeheersing

Vergunningen, toezicht en handhaving

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's om de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving te verbeteren.

Lees meer over vergunningen, toezicht en handhaving

Ruimtelijke ordening

Onze specialisten werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s om de kwaliteit van de ruimtelijke ordening te verbeteren.


Lees meer over ruimtelijke ordening

Belastingen

Onze specialisten bieden extra capaciteit of aanvullende expertise bij het uitvoeren van de belastingtaken.

Lees meer over belastingen

Terrorisme en extreem geweld

Samen met de hulpdiensten in binnen- en buitenland bereiden wij voor op terrorisme en extreem geweld. Wij helpen bij de implementatie van beleid en bieden personeel operationele trainingen.

Lees meer over terrorisme en extreem geweld

Brandweerzorg

Wij werken samen met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s om de kwaliteit van de risicobeheersing en incidentbestrijding te verbeteren om hiermee de veiligheid te waarborgen.

Lees meer over brandweerzorg